Päiväkodit ja ryhmäkodit

Osa toimintakeskuksista saattaa tarjota myös päiväkoti- ja ryhmäkotitoimintaa. Kannattaa selvittää etukäteen, millaista toimintaa näissä tarjotaan ja soveltuuko toiminta juuri omalle lapselle tai läheiselle. Monissa yhdistysten tai toimintakeskusten ylläpitämissä päiväkodeissa saattaa toiminta-ajatuksen taustalla olla jokin tietty aate – aivan kuten tällaisten koulujenkin kohdalla. Ne saattavat olla esimerkiksi kristillisiä päiväkoteja. Jos tällainen päiväkoti kiinnostaa, kannattaa selvittää, millaisia hoitomaksuja päiväkoti perii ja millaiset ryhmäkoot päiväkodissa on. Monesti tällaiset päiväkodit ovat pieniä ja ryhmäkootkin saattavat olla pienempiä kuin vastaavissa kunnallisissa päiväkodeissa.

Päiväkoti

Yksityiset päiväkodit toimivat usein jonkin aatteen pohjalta. Tämä aate saattaa olla esimerkiksi kristillinen aate, monikulttuurisuus tai luonto. On olemassa myös kielikylpypäiväkoteja, jotka sopivat hyvin lapselle, jonka vanhemmat toivovat lapsen omaksuvan vieraan kielen jo pienestä pitäen. Tällainen tilanne saattaa olla esimerkiksi kaksikulttuurisessa perheessä tai perheessä, joka aikoo lähitulevaisuudessa muuttaa ulkomaille, jossa puhutaan päiväkodissa opetettavaa kieltä. Kannattaakin pohtia oman perheen tarpeita sekä lapsen kiinnostuksen kohteita päiväkotivalintaa tehtäessä.

Kannattaa myös selvittää paljonko lapsen päivähoito kyseisessä päiväkodissa maksaa. Yksityisen päivähoidon maksuihin on mahdollista saada Kelasta yksityisenhoidontukea, mutta kannattaa miettiä asiaa siltäkin kannalta, kuinka paljon hoitomaksusta jää perheelle itselle maksettavaksi Kelan yksityisenhoidontuen jälkeen. Kannattaa miettiä, riittävätkö perheen tulot näihin maksuihin. Kannattaa etukäteen tutustua päiväkodin toimintaan, opettajiin ja hoitajiin, päiväkodin tiloihin sekä toiminta-ajatukseen. Kaikissa yksityisissä päiväkodeissa ei välttämättä tarjota lapsille lounasta, vaan joissakin lasten pitää ottaa mukaansa omat eväät. Kannattaakin selvittää etukäteen, tarjotaanko kyseisessä päiväkodissa ruokaa ja jos tarjotaan, niin millaista – pystytäänkö esimerkiksi erityisruokavaliot huomioimaan kyseisessä päiväkodissa? Kannattaa selvittää myös millaiset ryhmäkoot päiväkodissa on. Osa yksityisistä päiväkodeista on melko pieniä ja myös ryhmäkoot saattavat näin ollen olla suhteellisen pieniä.
Yksityisen päiväkodin perustaminen vaatii monia askeleita sekä lupia. Ensinnäkin tulee varmistaa, että suunnitellut tilat soveltuvat päiväkotikäyttöön. Tilat tulee hyväksyttää sekä palotarkastajalla että terveystarkastajalla. Tiloissa tulee olla riittävästi tilaa lapsimäärään nähden ja niissä tulee olla esimerkiksi asianmukaiset tilat ruuan säilyttämistä varten ja koneellinen astianpesu. WC-tiloja pitää olla riittävästi lapsimäärään nähden. Ulkoilutilojen tulee olla turvalliset. Eräs kenties vaikeimmista asioista yksityistä päiväkotia perustettaessa on löytää päiväkotiin riittävästi koulutettua ja motivoitunutta henkilökuntaa. Jo laki vaatii, että päiväkodissa on tietty määrä henkilökuntaa per lapsi ja samalla laki myös asettaa tiettyjä vaatimuksia näiden henkilöiden koulutuksen suhteen.

Yksityisen päiväkodin perustaja voi saada hankkeeseensa erilaisia tukia. Jotkut kaupungit maksavat yksityisen päiväkodin perustajalle starttirahaa, joka voi auttaa toiminnan alkuvaiheessa. Jos toimija on yksityisyrittäjä, voi hän mahdollisesti saada myös itselleen starttirahan toiminnan aloittamisvaiheessa. Tällaista vaihtoehtoa kannattaa selvitellä omasta työvoimatoimistosta. Päiväkodeissa voi toimia myös erilaisia harjoittelijoita ja ne ovatkin oivia työharjoittelukohteita esimerkiksi maahanmuuttajanaisille, joilla ei välttämättä ole juurikaan työkokemusta, mutta kokemusta lastenhoidosta saattaa olla senkin edestä. Ainakin pääkaupunkiseudulla on saatu lupaavia tuloksia lasten kotoutumisesta tilanteessa, jossa päiväkodissa on työskennellyt suomalaisten hoitajien ja opettajien rinnalla myös hoitajia, jotka ovat kotoisin maahanmuuttajalasten kanssa samalta kielialueelta. Tällaisten opettajien on todettu luovan lapsille turvallisuuden tunnetta sekä auttavan sopeutumaan uuteen lapsiryhmään.

Ryhmäkoti

Ryhmäkodit on suunnattu kehitysvammaisille, jotka haluavat asua autetusti. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että kehitysvammainen asuu omassa kodissa, jossa on henkilökuntaa hänen apunaan vuorokauden ympäri. On olemassa myös sellaisia ohjatun asumisen yksiköitä, joissa henkilökuntaa on paikalla etupäässä vain päivällä ja illalla – toisinaan tämän lisäksi myös aamulla. Tarjolla on ryhmäkotien lisäksi myös asuntoryhmiä, laitospalveluja sekä tukiasuntoja. Kannattaakin selvittää, mikä näistä vaihtoehdoista sopii parhaiten juuri oman läheisen tilanteeseen.